Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1
Prázdninový provoz 2024
2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Drobečková navigace

Úvod > O škole > Novinky > ZÁPIS DO MŠ 2022-2023

ZÁPIS DO MŠ 2022-2023Zápis do Mateřské školy, Praha 4, Markušova 1556 a detašovaného pracoviště Dubnova 806 pro školní rok 2022-2023

 1. Registrace, 2. Podání žádosti (příjem přihlášek), 3. Přijímací řízení, výsledky, 4. Kritéria pro přijímání 2022-2023

Termín přijímacího řízení do mateřské školy se řídí § 34 odst. 2  školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění. Zápis k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku se koná v období od 2. května do 16. května. Termín a místo zápisu stanoví ředitel mateřské školy v dohodě se zřizovatelem a zveřejní je způsobem v místě obvyklým.“ V uvedeném termínu je možné přihlásit dítě do libovolného počtu mateřských škol (v termínu do 16. 5. 2022 nemá čas podání vliv na pořadí v zapsání, čas není kritériem přijímání).

 1. Registrace: Výdej – generování a registrace přihlášek  na adrese:

 https://zapisdoms-praha11.praha.eu  - od 2. května 2022

 • Po vygenerování přihlášky získáte jedinečný číselný identifikátor, který zajistí anonymitu dítěte (v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů nebudou do systému osobní data ukládána).
 • Přihlášku elektronicky vyplníte a vytisknete sami doma a nemusíte v této fázi MŠ kontaktovat. Vyplňování přihlášky věnujte náležitou pozornost - dbejte na čitelnost.
 • Neopomeňte doložit řádné očkování dítěte – jako doklad o řádném očkování dítěte slouží vyplněný a lékařem potvrzený evidenční list, který je součástí přihlášky.
 • Povinnost doložení řádného očkování dítěte se netýká dětí, které budou od 01. 09. 2022 plnit povinné předškolní vzdělávání.
 • Pro získání přihlášky  je nutné znát číslo pojištěnce (dítěte), které je uvedeno na kartičce jeho zdravotní pojišťovny.

V případě, že nemáte přístup k internetu či možnost vytisknout přihlášku, zavolejte  602 287 130 a ředitelka školy vám s registrací pomůže přímo ve školce. Porada a případná pomoc při generování přihlášek také na Odboru školství a kultury ÚMČ Praha 11, Vidimova 1324/4, 149 00 Praha 11 - Chodov, Mgr. Taťána Ondráková,  po předchozí telefonické domluvě na čísle 267 902 343.

 

   2. Podání žádosti: Příjem přihlášek 10. května 2022. od 8-16 hod. nebo 11 května 2022 od 8-14 hod.

       v budově Markušova 1556, (pro obě pracoviště školy)

Při podání přihlášky i v průběhu správního řízení je odpovědný pracovník mateřské školy oprávněn požadovat rovněž rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce, doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od trvalého pobytu zákonných zástupců). Podrobné informace najdete na adrese: https://zapisdoms-praha11.praha.eu o počtech volných míst na MŠ - můžete pak lépe odhadnout šance na přijetí Vašeho dítěte. Neúplně vyplněná přihláška, která nebude v termínu stanoveném ředitelem/kou školy doplněna, je důvodem k vyřazení dítěte z přijímacího řízení.

PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ MUSÍ ZAHRNOVAT:

 • Žádost o přijetí do MŠ,
 • Evidenční list vyplněný a potvrzený lékařem =doložení řádného očkování dítěte
 • Rodný  list dítěte - postačí prostá kopie,
 • Doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od trvalého pobytu zákonného zástupce), popř. prokazatelně doložit pobyt v MČ Praha 11.

PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ JE MOŽNÉ TĚMITO ZPŮSOBY:

 • do datové schránky školy rcqz7f (MŠ Markušova, Dubnova)
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email),
 • poštou: Mateřská škola, Praha 4, Markušova 1556 149 00 označno ZÁPIS 2022-2023
 • osobní podání v MŠ Markušova 10.5.od 8-16hod, 11.5. od 8.-14.hod.

  

 1. Přijímací řízení - od 03. 06. 2022 probíhá zpracování podaných žádostí přímo v mateřské škole.
 • Od tohoto termínu můžete očekávat informaci o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do MŠ. Informace budou zveřejněny na vývěsce v MŠ a webových stránkách školky msmarkusova.cz .
 • Po celou dobu této fáze můžete na na https://zapisdoms-praha11.praha.eu monitorovat průběh přijímacího řízení Vašeho dítěte. Sami takto můžete aktivně sledovat, zda se hranice neposunula tak, že Vaše dítě bude přijato.
 • Pro bližší informace ohledně přijímacího řízení věnujte, prosím, v těchto dnech pozornost Vašemu emailu, který jste mateřské škole poskytli ke komunikaci s Vámi.
 1. Kritéria zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023

Trvalý pobyt dítěte (či jinak doložené)

 • místo trvalého pobytu dítěte v příslušném školském obvodu mateřské školy: 100 bodů
 • místo trvalého pobytu dítěte mimo školský obvod mateřské školy: 0 bodů

Věková skupina

 • pětiletí předškoláci, šestiletí a starší s odkladem školní docházky: 40 bodů
 • čtyřletí: 30 bodů
 • tříletí: 20 bodů
 • dvouletí, kteří dosáhnou věku 3 let od 01. 09. 2022 do 31. 12. 2022: 10 bodů
 • ostatní dvouletí: 0 bodů

Den věku dítěte v roce

 • za každý den v roce (365 dní) věku dítěte dosažený k 31. 08. 2022: 0.02 bod

 

Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle § 34 a školského zákona s prokazatelně doloženým pobytem v MČ Praha 11. Povinnost předškolního vzdělávání nastává od 1. září školního roku následujícího po datu, kdy dítě dosáhne pěti let věku, až do doby, kdy dítě zahájí povinnou školní docházku. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě, které dosáhne do 31.08.2022 pěti let k zápisu k předškolnímu vzdělávání.

Nárokové přijetí dítěte s prokazatelně doloženým pobytem v MČ Praha 11, které před začátkem školního roku (tj. do 31.08.2022) dosáhne nejméně čtvrtého roku věku, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí dle vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání v platném znění.

Nárokové přijetí dítěte s prokazatelně doloženým pobytem v MČ Praha 11, které před začátkem školního roku (tj. do 31.08.2022) dosáhne nejméně třetího roku věku, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí dle vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání v platném znění.

případně

Dvouleté dítě s prokazatelně doloženým pobytem v MČ Praha 11, které dosáhne nejméně třetího roku věku do 31.12.2022, seřazené podle data narozeni od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí dle vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání v platném znění.

O přijetí dětí do mateřských škol rozhoduje ředitel(ka) mateřské školy v přijímacím řízení, které končí uplynutím lhůt stanovených správním řádem. Případná nově vzniklá místa se obsazují v souladu se školským zákonem.

 Sledujte, prosím, informace na webových stránkách Vámi zvolených mateřských škol.

  

Těšíme se na Vás www.msmarkusova.cz , Mgr. Karla Benediktová, ředitelka školy