Provoz

Jdete poprvé do školky?

 

 Co s sebou? bačkůrky, věci na převlečení dítěte, pyžamko, látkový pytel (ramínko) na věci do šatny - v obou školkách.

 

V šatně vyhledáte značku, která byla vybrána pro vaše dítě, převléknete se a vstoupíte do třídy. Paní učitelka vám dá vyplnit tiskopis k vyzvedávání dítěte z MŠ, nahlásíte jí případné změny údajů, které jste uvedli při zápisu ( telefony, zaměstnání...) nezapomeňte připomenout zvláštnosti vašeho dítěte (zdravotní omezení, stravovací návyky a pod.). Potvrdíte svým podpisem bezinfekčnost vašeho dítěte - ( dítě v posledním období nepřišlo do styku z žádnou infekční chorobou) a seznámení se školním řádem, který je závazný jak pro MŠ, tak pro zákonné zástupce i děti. (práva a povinnosti).

 

První dny můžete v MŠ pobýt společně s dítětem. Adaptace dítěte se nastavuje individuálně (denní délka docházky dítěte) Konzultace probíhá s p. učitelkami ve třídě a s ředitelkou školy.

 

Placení ve školce - stravné + školné je třeba osobně domluvit s vedoucí ŠJ Z. Müllerovou (způsob placení - zadání údajů k trvalému příkazu) v kanceláři ŠJ - Po, Čt – MŠ Markušova, Út,Ss – MŠ Dubnova. nastavení trvalého příkazu je platné až mezi 1.-5. 9. 2017!

 

Přijďte včas (do 8:30 hod). Pokud nepřijdete,  pošlete e-mail do 8 hodin. Paní učitelky se maximálně věnují dětem, proto prosím preferujte omlouvání buď předem přímo ve třídě, nebo e- mailem. Děkujeme

 

Provoz školy

 

Provoz mateřské školy je od 6:30 do 17:00 hodin

 ·         Příchod do 8.30 hodin (po domluvě ve výjimečných případech i později)

 ·         Odcházení po obědě           12:30 – 13 hodin

 ·         Odcházení odpoledne         15:00 – 17 hodin

 

Rámcový režim dne:

6.30 – 8.30

příchod dětí, volná hra, řízené aktivity dle třídních vzdělávacích programů

8.30 – 8.50

ranní kruh, společné přivítání, seznámení dětí s programem dne

8.50 – 9.05

ranní cvičení – řízená aktivita dle třídních vzdělávacích programů

9.05 – 9.25

hygiena, příprava na svačinu, svačina

9.30 – 10.00

řízené činnosti v tematickém bloku podle třídních vzdělávacích programů

10.00 – 12.00

příprava na pobyt venku, pobyt venku, volné aktivity dětí, vycházky

12.00 – 12.30

příprava na oběd, oběd

12.30 – 13.00

příprava na odpočinek, odcházení dětí po obědě, četba pohádek

13.00 – 14.30

odpočinek

14.30 – 15.00

vstávání, hygiena, odpolední svačina

15.00 – 17.00

volná hra dětí, podle počasí ve třídě, nebo na zahradě MŠ

 

 

  Předškoláci

  - mají od února zkrácenou dobu odpočinku do 13:45 hodin, 13:45 – 14:30 individuálně, po konzultaci s rodiči, příprava na školu: grafomotorika, jazyková cvičení, matematické představy, rozumová výchova, pracovní listy.

 

 

 

 INFORMACE O STRAVOVÁNÍ A ŠKOLNÉM

 

Děti v mateřské škole s celodenním provozem se stravují 3x denně /přesnídávka, oběd, svačina/. Odchází-li dítě po obědě domů, odpolední svačinu si vyzvedne na třídě při odchodu.

 

 Odhlášení ze stravování je možné e-mailem: omlouvani@msmarkusova.cz nebo na telefonu 606 565 739 vždy nejpozději do 8:00 hod. téhož dne.

 

 Neodhlášené dítě musí uhradit stravné. Uvádějte prosím vždy třídu, do které dítě chodí.

 

Placení stravného:

 Stravné se hradí předem a zpětně vyúčtovává v měsíci červenec 2018

·         děti nar.              1. 9. 2011-31. 8. 2014 platí 34,- Kč /denně

·         děti OŠD nar.     1. 9. 2010-31. 8. 2011 platí 38,- Kč /denně

 

Placení školného:

 ·         školné 740,- / měsíc

 ·         Povinné předškolní vzdělávání: Podle § 123 odst. 2 škol. zákona od 5. roku věku dítěte, až do začátku plnění povinné školní docházky je povinné předškolní vzdělávání bezplatné( předškoláci a děti s OŠD).

 

Platbu lze provést jednorázovým bankovním převodem z účtu, trvalým příkazem, složenkou.

 

č.ú.: 2000827349/0800 uvádějte prosím vždy var. symbol

 

hotově                                               

 ·         Z hygienických a bezpečnostních důvodů bude platba v hotovosti přijímána pouze v určený termín, který bude vyvěšen na nástěnce. Později nebude hotovost přijímána a dlužnou částku bude možno uhradit jen bezhotovostním způsobem na účet MŠ.

 
 

 

 Splatnost do 5. dne v měsíci

 

 

 Částka pro trvalý příkaz září 2017 – červen 2018

 děti nar. 1. 9. 2012 – 31. 8. 2014                                                                      1454,-  

(stravné 21x 34,- Kč = 714,-  Kč + školné 740,- Kč)

 děti – povinná předškolní docházka nar. 1. 9. 2011 – 31. 8. 2012                   714,-    

(stravné 21x 34,- Kč, školné 0,-)

 děti – povinná předškolní docházka OŠD nar. 1. 9. 2010 – 31. 8. 2011         798,-    

(stravné 21x 38,-, školné 0,-)

 

 Vedoucí školní jídelny je možné navštívit:

      MŠ Dubnova         úterý a středa           6:30 – 13:00 hodin                             

     MŠ Markušova      pondělí a čtvrtek      6:30 – 13:00 hodin                             

                                                                                                                   

 

Platné od 1. 9. 2017

 

Zuzana Müllerová, vedoucí školní jídelny  

tel. 606565739, jidelna@msmarkusova.cz  

 

 

 

 

JÍDELNÍČKY
KALENDÁŘ
Celý výpis akcí
MOBILNÍ SPOJENÍ

Ředitelka            602 287 130
Vedoucí jídelny  606 565 739