Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
26 27
Výlet do Toulcova Dvora třída Žabičky
28 29 30
Plavání v bazénu Jedenáctka zahájení
1 2
3 4 5
Logopedická depistáž předškoláků v Dubnové
6 7 8 9
10
Bubnování v Dubnové
11
Bubnování v Markušové
12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1
Dušičkové tvoření v jednotlivých třídách
2
Dušičkové tvoření v jednotlivých třídách
3
Dušičkové tvoření v jednotlivých třídách
4
Dušičkové tvoření v jednotlivých třídách
5
Dušičkové tvoření v jednotlivých třídách
6
Dušičkové tvoření v jednotlivých třídách
Drobečková navigace

Úvod > Projekty > Knihobudka

Knihobudka"Společné čtení, lepšího nic není..."

Ve 4.třídě – Housenkách se tento projekt, pro jeho úspěšnost, již několikátým rokem opakuje. Jeho cílem je probudit v dětech vztah ke knihám a mluvenému slovu.

Vznikl spontánně při návštěvách knihovny Opatov a při stále se rozvíjející spolupráci s p. knihovnicí Danielou Jelínkovou, která připravuje skvělé celoroční programy pro děti.

Pravidelně každý měsíc se děti seznámily v knihovně s jednou kapitolou z knihy D.Fischerové – Duhové pohádky. Po poslechu následoval vždy jiný tematický úkol k přečtenému. Děti se také těšily na volné prohlížení knih v knihovně. Po každé návštěvě jsme odnášely knihy vybrané dětmi do MŠ.

Projekt obsahuje také celoroční četbu v MŠ. Kniha Františka Nepila – Já, Baryk, která je rozdělená do 12 kapitol, popisující Barykovy příhody během čtyř ročních dob. Děti si vyzdobily obálky, do kterých si jednou měsíčně ukládaly ilustrace k přečtené kapitole. Samy si ke konci roku počítaly obrázky v obálkách a hlídaly si, zda jim některý nechybí. Během školního roku jsme v MŠ přečetly na pokračování 10 dětských knih a několik encyklopedií (s tématy Vesmír, naše Země a živá a neživá příroda – dle výběru dětí). Po přečtení každé dětské knihy jsme společně vyráběli plakát ke knize. Plakáty nám zdobily třídu a na konci školního roku se děti těšily na závěrečné losování, kdo si který plakát odnese domů na památku.

Při práci s knihou se snažíme o rozvíjení dětské fantazie – doplňováním různých pokračování příběhu. Nebojíme se během čtení (ve vhodných okamžicích) nechat děti vstupovat svými postřehy do děje nebo i pohybově ztvárnit přečtené. Opakováním děje předchozích kapitol rozvíjíme samostatný mluvní projev, slovní zásobu a paměť.

V letošním školním roce bychom rádi projekt Společné čtení rozšířili o školní Knihobudku - přečti a vrať nebo přines jinou knihu.

Rodiče a přátelé naší MŠ mohou darovat dětské knihy do naší knihovny a na oplátku si vzít dětské knihy, které neznají a budou v MŠ k dispozici.

Rádi bychom tímto projektem podpořili i vaše chvíle strávené s dětmi u knihy.

Užívejte jako my radost ze společného čtení.

Za výtvarné zpracování loga a záložky patří velké poděkování panu Tomáši Bachtíkovi - LineArt Group a.s., který náš projekt Knihobudka podporuje. Děkujeme!

Zapsala

Petra Bílková, DiS.