Prázdninový provoz 2018Prázdninový provoz 2018


Prázdninový provoz 2017-2018

v Mateřské škole, Praha 4, Markušova 1556

 

se uskuteční od 2. 7. 2018 do 20. 7. 2018

od 6:30 do 17:00 hodin v budově Markušova 1556

 

  • Školné na prázdninový provoz je stanoveno v poměrné výši:

 

Školné 458,-Kč, stravné 34,- (38,- děti starší)/den

 

  • Peníze na prázdninový provoz se vybírají pouze v hotovosti, v případě absencí se stravné nevrací.

 

Zaplatit můžete u p. MÜLLEROVÉ, vedoucí ŠJ

 

MŠ MARKUŠOVA 11. 6. 2018 Pondělí 6.30-13.00

MŠ DUBNOVA 12. 6. 2018 Úterý 6.30-13.00

 

Prázdninový provoz je určen dětem zaměstnaných rodičů.

 

Můžete využít také letní provoz

 

Běžný provoz mateřské školy končí v pátek 29. 6. 2018, odneste si, prosím všechny své věci, nezapomeňte zrušit trvalý příkaz k platbám v MŠ k 30. 6. 2018!!!

 

Školné pro příští rok je stanoveno ve výši 750,-Kč, stravné na 34,- (38,-Kč). Školní rok 2018-2019 začíná 3. 9. 2018

 

Na prázdninový provoz se můžete přihlásit do 31. 5. 2018

na nástěnce v šatně jednotlivých tříd. Děkujeme.


 

JÍDELNÍČKY
KALENDÁŘ
Celý výpis akcí
MOBILNÍ SPOJENÍ

Ředitelka            602 287 130
Vedoucí jídelny  606 565 739