Výsledky Zápisu 2018Výsledky Zápisu 2018

Výsledky Zápisu ke dni 31.5.2018.

Výsledky Zápisu 2018-2019

Mateřské školy, Praha 4, Markušova 1556 a detašovaného pracoviště Dubnova 806

 

Kriteria pro přijetí naleznete zde.

 

Vážení rodiče, děkujeme za Váš zájem o přijetí vašeho dítěte do naší mateřské školy. Celkem jsme posoudili 99 řádně podaných přihlášek. Přijali jsme celkem 54 dětí.

 

Dne 5. 6. 2018 v úterý od 10-17 hodin můžete převzít tiskopis Rozhodnutí osobně v budově Markušova (po domluvě i v jiný termín). Poskytneme Vám rádi informace o dalších možnostech přijetí v rámci MČ Praha 11.

 

Schůzka rodičů nově přijatých dětí se uskuteční 28. 6. 2018 od 16.30 hodin v budově Markušova. Dozvíte se mimo další nezbytné informace také o zařazení vašeho dítěte do budovy naší MŠ – Markušova, nebo Dubnova.

 

Pokud jste byli přijati do jiné MŠ, nebo nenastoupíte, prosím, oznamte toto ihned ředitelce na tel. 602 287 130, poskytneme místo dalšímu dítěti.

 

Oznámení Rozhodnutí ředitelky školy o přijetí, nepřijetí dítěte do MŠ s registračními čísly uchazečů budou vyvěšeny od 31. 5. 2018 do 22. 6. 2018 na nástěnkách obou MŠ a na webu školy.

 

Děkujeme

 

31. 5. 2018 Mgr. K. Benediktová, ředitelka školy

 
JÍDELNÍČKY
KALENDÁŘ
Celý výpis akcí
MOBILNÍ SPOJENÍ

Ředitelka            602 287 130
Vedoucí jídelny  606 565 739